Nasz czas - Twój zysk!

logo banner 6Od 1994 r. działamy na rzecz przedsiębiorczości
poprzez świadczenie usług finansowych i doradczych
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
firm działających, samorządu lokalnego i regionalnego.

Pożyczka uniwersalna

Pożyczka uniwersalna

Pożyczka na finansowanie celów
obrotowych i/lub inwestycyjnych służących wsparciu rozwoju i przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Więcej o pożyczce uniwersalnej
Pożyczka Ogólnorozwojowa

Pożyczka Ogólnorozwojowa

Pożyczki finansowanie celów obrotowych
i/lub inwestycyjnych służących wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Więcej o pożyczce ogólnorozwojowej
Poręczenia

Poręczenia

Poręczenia w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego -
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw


Więcej o poręczeniach

Aktualności

Zobacz wszystkie
3.jpg

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
Historia, misja i cele

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.powstało z inicjatywy władz samorządowych Dzierzgonia oraz lokalnych przedsiębiorców w listopadzie 1994 roku. Głównym akcjonariuszem jest Miasto i Gmina Dzierzgoń, pozostali akcjonariusze to przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w naszej gminie.

NASZE SUKCESY

Pracujemy dla Was od 1994 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy liczne, potwierdzone liczbami, przedsięwzięcia.

Liczba zrealizowanych
projektów na łączną kwotę
34 643 262,70
0
Ilość udzielonych jednostkowych pożyczek na łączną kwotę
100 274 147,23
0
+
Ilość udzielonych jednostkowych poręczeń na łączną kwotę
80 710 732,72
0
+

Kontakt

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

RTI S.A.

Search